Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Meten van toegankelijkheid

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Meten van toegankelijkheid

Belang

Het meten van de toegankelijkheid van publieke gebouwen zoals gemeentehuizen, scholen, verblijfsaccommodaties, musea, culturele centra en sportcentra, maar ook van fietspaden, wandelpaden en andere toeristische voorzieningen, geeft een objectief zicht over de mate van toegankelijkheid van onze publieke infrastructuur.

Van belang voor mensen met een beperking

De resultaten van dit onderzoek zijn in de eerste plaats belangrijk voor de gebruikers. Mensen met beperkingen moeten zich immers op voorhand kunnen informeren over de mate van toegankelijkheid van de gebouwen die ze wensen te bezoeken. Het grote voordeel van dit onderzoek is dat de informatie betrouwbaar is en ook voldoende gedetailleerd zodat iedereen op voorhand en naargelang zijn beperking kan inschatten of het bezoeken van een gebouw of voorziening al dan niet haalbaar is.

Van belang voor eigenaars van gebouwen en voorzieningen

Het meten van de toegankelijkheid resulteert ook in een analyse van de knelpunten en pluspunten van de gebouwen.

De eigenaar van de accommodatie ontvangt een verslag van het toegankelijkheidsonderzoek met een analyse van de knelpunten en pluspunten van het gebouw. Naast de resultaten van het onderzoek, worden ook tips en aanbevelingen gegeven over hoe de toegankelijkheid met beperkte inspanningen verbeterd kan worden. Met dit materiaal kan de eigenaar aan de slag om de toegankelijkheid ook daadwerkelijk te verbeteren. Vaak kunnen kleine, goedkope aanpassingen al een wereld van verschil betekenen voor personen met een beperking.

Zijn er structurele tekorten op vlak van toegankelijkheid, dan kan de eigenaar bij het Toegankelijkheidsbureau steeds terecht voor een advies op maat.

Aanpak

Het meten van toegankelijkheid gebeurt door een uitgebreide screening ter plaatse door mensen die hier speciaal voor opgeleid zijn. Aan de hand van vragenlijsten worden de verschillende onderdelen van een gebouw gecheckt.

Aan elk onderdeel van het gebouw (bv. inkom, toilet, vergaderruimte,...) wordt een niveau toegekend:

Bijkomend wordt van elk onderdeel een gedetailleerde en concrete beschrijving gegeven (bvb. de deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 87 cm) zodat personen met een beperking zich er zelf van kunnen verzekeren dat een gebouw of specifiek onderdeel ervan beantwoordt aan hun toegankelijkheidsbehoeften.

Databank ‘Toegankelijk Vlaanderen'

Zelfs al is een gebouw niet toegankelijk voor iedereen, dan nog is het ter beschikking stellen van informatie over de toegankelijkheid een belangrijke service. Het beschikken over de juiste gedetailleerde informatie is voor personen met een beperking immers cruciaal.

Veel van de ongemakken die personen met een beperking tegenkomen, zoals drempels, het ontbreken van een lift of het niet aangepast zijn van het toilet, leiden vaak tot teleurstellingen. Om deze onaangename verrassingen te vermijden, is betrouwbare informatie over de mate van toegankelijkheid die vooraf geraadpleegd kan worden een noodzaak.

Daarom wordt al de informatie die verkregen wordt via de toegankelijkheidsonderzoeken opgenomen in de databank ‘Toegankelijk Vlaanderen' welke door het Toegankelijkheidsbureau binnen het project Libretto ontwikkeld werd.

De bedoeling van deze databank is dat mensen, al dan niet met een beperking, via de website www.toegankelijkvlaanderen.be op de databank kunnen zoeken naar accommodaties die voor hen toegankelijk zijn. Via de rubriek ‘zoeken' kan je snel informatie, aangepast aan je eigen beperkingen en behoeften, opvragen. Je kan gedetailleerde informatie vinden voor personen met motorische beperkingen, visuele beperkingen, auditieve beperkingen of voor personen met ademhalingsproblemen of allergieën.

Reeds gevoerde toegankelijkheidsonderzoeken

Het Toegankelijkheidsbureau heeft reeds een 700-tal toegankelijkheidsonderzoeken uitgevoerd, met name:

U kan de volledige overzichtslijst hier raadplegen.

Toegankelijkheidsonderzoek aanvragen

Wens je dat ook jouw accommodatie opgenomen zal worden op de website of wil je advies over het verbeteren van de toegankelijkheid?

Neem dan contact op met Toegankelijk Vlaanderen of vul volgend formulier in We helpen je graag verder!

Premies voor toegankelijkheidsonderzoeken

Sommige steden en gemeenten in Limburg en Vlaams Brabant geven een subsidie voor toegankelijkheidsonderzoeken:

Houthalen Helchteren

Subsidiereglement voor het toegankelijk maken van publieke gedeelten van handels- of horecazaken, gebouwen in de dienstverlenende sector en de beroepsruimten van beoefenaars van vrije beroepen.

Overpelt

Gemeentelijke premie voor aanpassingswerken in functie van toegankelijkheid in handels- en horecazaken, gebouwen in de dienstverlenende sector en beroepsruimtes van vrije beroepen.

Hasselt

Toegankelijkheidstoelage voor aanpassingen te verrichten aan een zaak (handel of horeca),  medisch kabinet, of een ontmoetingslokaal, ten behoeve van houders van een  kinderwagen, rolstoelgebruikers, ouderen en vele anderen

Riemst

Subsidiereglement voor het toegankelijk maken van publieke gedeelten van handels- of horecazaken, gebouwen in de dienstverlenende sector en de beroepsruimten van beoefenaars van vrije beroepen