Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Over toegankelijkheid

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Over toegankelijkheid

Integrale Toegankelijkheid

Het uitgangspunt van integrale toegankelijkheid is dat onze leefomgeving bereikbaar, toegankelijk (betreedbaar) en bruikbaar moet zijn voor iedereen en dit op een onafhankelijke (dus zonder hulp) en gelijkwaardige wijze. Ontwerpers, overheden en dienstverleners zouden daarom vanuit een fundamenteel respect voor elke burger de grootste zorg moeten besteden aan hoe een omgeving, publiek gebouw, vervoersmiddel en dienstverlening zo comfortabel, veilig en gebruiksvriendelijk mogelijk kan zijn voor iedere gebruiker.

Voor personen met een beperking is toegankelijkheid dé basisvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Maar het is een grote misvatting te denken dat toegankelijkheid alleen voor mensen met een handicap van belang is.

Toegankelijkheid: een zaak van iedereen!

Eigenlijk kunnen we stellen dat ieder van ons zich wel eens gehandicapt of beperkt voelt omdat hij in een situatie of omgeving is waarin hij niet optimaal kan functioneren.

Voor kinderen zijn vaak de voorzieningen te hoog en onbereikbaar of het ontbreekt hen nog aan kracht om ze te bedienen. Ouders met kinderen verkeren veelvuldig in weinig comfortabele situaties: met een kind op de arm een deur openen, of met een buggy onderweg allerlei obstakels overwinnen. Ook als we bepakt en bezakt zijn, kan een te smalle of moeilijk te openen deur een hinderpaal zijn. Als we tijdelijke problemen hebben, zoals een verstuikte enkel, een been in het gips of een pijnlijke rug, stoten we ook op problemen in onze omgeving. In een land waar we de taal niet spreken, begrijpen we de informatievoorzieningen en signalisatie niet. Leveranciers, verhuizers, ambulanciers, ... ze hebben allen problemen met te kleine liften of het ontbreken van liften, smalle doorgangen of moeilijke trappartijen. Ouderen, die kunnen geconfronteerd worden met een vermindering van hun snelheid, kracht, gezichts- of gehoorvermogen, ervaren ook dat de omgeving niet altijd afgestemd is op hun behoeften.

Ontwerpen voor iedereen

Iedereen heeft baat bij een goede toegankelijkheid!
Daarom moeten we resoluut kiezen voor een totaal nieuwe manier van het vormgeven van onze omgeving die komaf maakt met het ontwerpen voor de gemiddelde of jonge, fitte gebruiker. "Ontwerpen voor Iedereen" legt de nadruk op een creatieve, inclusieve benadering waar van bij het begin van het ontwerpproces de vraag gesteld wordt: hoe kan een product, een grafisch ontwerp, een gebouw of een publieke ruimte zowel esthetisch als functioneel zijn voor een zo groot mogelijke groep gebruikers?

Levenslang wonen - aanpasbaar bouwen

Ook in de individuele woningbouw zal steeds meer rekening gehouden moeten worden met het concept ‘ontwerpen voor iedereen'. Vandaag kiezen heel wat ouderen voor een aanpassing van hun woning om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Door bij de bouw van een woning rekening te houden met de principes van aanpasbaar bouwen, kan men al vroeg inspelen op wijzigende noden en behoeften.

In tegenstelling tot een aangepaste woning die speciaal is afgestemd op de wensen en de behoeften van een welbepaald persoon, richt men zich bij ‘aanpasbaar bouwen' niet uitsluitend tot personen met een handicap. Aanpasbaar bouwen betekent dat een woning zodanig ontworpen wordt dat zij kan mee evolueren met de behoeften van de bewoners. Indien nodig kan vroeg of laat de woning met minimale kosten aangepast worden aan de veranderende situatie van de gebruiker. Dit is eigenlijk bouwen voor het leven!

Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst

Toegankelijkheid is eerst en vooral een goede investering voor de toekomst. Een groter marktpotentieel wordt bereikt doordat meer mensen gebruik kunnen maken van de omgeving. Het aantal speciale (vaak dure) voorzieningen kan gereduceerd worden. Personeel zal niet alleen minder hulp moeten bieden, maar kan ook zelf op een vlottere en meer ergonomische manier werken. Bovendien zal door de vergrijzing het aantal mensen met een beperking sterk toenemen. Wie nu toegankelijkheid negeert, zal daarom later onvermijdelijk aanpassingen moeten doorvoeren die handen vol geld kosten. Indien men van bij het ontwerp rekening houdt met toegankelijkheid zijn er evenwel geen beduidende meerkosten. Integrale toegankelijkheid creëert ook de noodzakelijke randvoorwaarden om te kunnen inspelen op nieuwe evoluties in de zorgsector zoals thuiszorg, ambulante zorg en zelfbeschikkingsrecht.

'Ontwerpen voor iedereen' is ook een basiselement van duurzame ontwikkeling/duurzaam bouwen. Doordacht omgaan met ruimte en integraal ontwerpen voor meer mensen stelt mee de toekomst van volgende generaties veilig.

Toegankelijkheid staat voor meer kwaliteit, flexibiliteit, comfort, veiligheid, duurzaamheid en daardoor grotere tevredenheid van alle gebruikers