Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Toegankelijkheidsbureau

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Toegankelijkheidsbureau VZW

Ontstaan

Vzw Toegankelijkheidsbureau werd opgericht in 1992 en is ontstaan uit een opbouwwerkproject dat inspeelde op de nood aan aangepaste woonmogelijkheden voor personen met een handicap. Dankzij een Europees project kon een professionele werking uitgebouwd worden. Door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Limburg in 1997 kon de werking worden gecontinueerd en verder uitgebreid. Later werden ook samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met gemeentebesturen en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Talrijke projecten op Europees, Vlaams en provinciaal niveau garanderen de dynamiek van de organisatie.
In 2005 werd het Toegankelijkheidsbureau erkend als Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. Vervolgens werd in 2006 een nieuwe vzw opgericht nl. de vzw Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid www.entervzw.be.

Doel

Het Toegankelijkheidsbureau heeft als doel de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van wonen, verkeer, (openbaar) vervoer, straatinrichting, publieke gebouwen, toerisme en vrije tijd, tewerkstelling en dienstverlening te vergroten voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een handicap en ouderen.

Naast het wegwerken van de ontoegankelijkheid is het de missie van het Toegankelijkheidsbureau om 'ontwerpen voor iedereen' te promoten. Het Toegankelijkheidsbureau wil hierbij deskundige ondersteuning bieden aan zowel professionelen, gebruikers als beleidsmakers.

Doelgroep

Vzw Toegankelijkheidsbureau richt zich naar overheden, beleidsverantwoordelijken, professionelen, bedrijven, de bouwsector, socio- culturele organisaties, welzijns- en gezondheidsorganisaties, diensten en instellingen, onderwijs en individuele personen (in het bijzonder personen met een handicap en senioren).

Werking

De hoofdtaken van het Toegankelijkheidsbureau zijn:

Multidisciplinair team

Het Toegankelijkheidsbureau beschikt over een multidisciplinair team van een 15-tal leden met ondermeer architecten, een ergotherapeut, een kinesist, en een industrieel ontwerper.

Overzicht team

Naam

Functie

Mieke Broeders Algemeen Directeur
Fenneken Spaan Coördinator
Caroline Delveaux Toegankelijkheidsadviseur-architect
Filip Belmans Toegankelijkheidsadviseur-ingenieur
Renaat Masschelein Toegankelijkheidsadviseur-architect
Olivier Donckier Toegankelijkheidsadviseur-architect
Bieke Thys Toegankelijkheidsadviseur-architect
Ben Van Holm Toegankelijkheidsadviseur-architect
Marcel Wijnker Mobiliteitsadviseur
Lieve Houbrechts Adviseur wonen en zorg
Kathleen Smolders Projectmedewerker - vorming
Anne Nicolai Verantwoordelijke secretariaat
Jeanine Jouck Secretariaatsmedewerker
Peter Van Broekhoven Secretariaatsmedewerker
Sina Hulsmans Toegankelijkheidsmeter

Om deze personen te contacteren: Voornaam.Naam@toegankelijkheidsbureau.be

Bestuur

De vzw is pluralistisch samengesteld uit gebruikers en hun belangenorganisaties, de bouwsector, opleidingsinstituten, instellingen, diensten en beleidsverantwoordelijken op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau.

Erkenningen

Het Toegankelijkheidsbureau is erkend als: